Dissemination Strategy

agrisafety-competence.eu -dissemination plan

press release

Doradca Magazine

Roll-up

roll-up

2nd Consortium Meeting

2th Consortium Meeting- Timisoara/Romania March 15th-16th 2012 TimisoraMeetingAgenda_v1

Dissemination meeting

Dissemination meeting in Krakow/Poland http://www.youtube.com/watch?v=l0VD_DtYFAc&feature=youtu.be http://www.lacjum.8p.pl/zdjecia/meeting.zip

press release

Articulo Tempero Noviembre 2011comincar Funfagro

press release

press

press release

Agro-bezpieczeństwo Zawód rolnika to jeden z tych, który stwarza najwięcej zagrożeń powodujących wypadki. Praca w rolnictwie jest szczególnie niebezpieczna a wypadki, które się zdarzają powodują w konsekwencji utratę zdrowia lub życia. Popularyzacja wiedzy i zasad na temat zagrożeń występujących w pracy rolnika w gospodarstwie rolnym powoduje ciągły spadek ilości wypadków.  Niestety ich liczba jest w dalszym ciągu duża i należy podejmować wszelkie działania, zmierzające do maksymalnego ich ograniczenia. Duża liczba zdarzeń wypadkowych spowodowana była nieprzestrzeganiem zasad bhp, niewłaściwym operowaniem kończynami w strefie zagrożenia, niewłaściwą koordynacją prac zbiorowych, nieznajomością instrukcji oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W Polsce jest wiele instytucji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa pracy w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Instytucje te prowadzą działania edukacyjne, prewencyjne oraz różnorakie akcje promujące przede wszystkim zdroworozsądkowe myślenie podczas pracy na roli oraz w gospodarstwie rolnym. Polska na tle krajów biorących udział w projekcie Leonardo da Vinci pt. „Podnoszenie kompetencji w zakresie bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym” wypada bardzo dobrze. W krajach partnerskich takich jak Rumunia czy Bułgaria system edukacji  czy prewencji w obszarze bezpieczeństwa pracy na wsi istnieje w szczątkowym zakresie. W Hiszpanii w rejonie Nawarry natomiast organizacją zajmującą się edukacją w zakresie bezpieczeństwa pracy zajmuje się Fundacja Fundagro,  która jest liderem projektu. Aby przenieść doświadczenia hiszpańskie w zakresie ochrony bezpieczeństwa pracy na wsi Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw Regionalnych „Lacjum” podjęło się współpracy w projekcie pt. ”Podnoszenie kompetencji w zakresie bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym”. W chwili obecnej trwa badanie ankietowe wśród rolników i mieszkańców obszarów wiejskich mające na celu zebranie informacji o bieżących, najpilniejszych i aktualnych  potrzebach szkoleniowych. Po zebraniu tych informacji zostanie opracowane specjalistyczny kurs, który będzie dostępny dla każdego bez ograniczeń na przygotowanej w tym celu platformie e-learningowej. Kurs będzie miał formę e-lerningu mającą tą zaletę, że jest dostępny przez 24 godziny w każdym miejscu, w którym tylko jest dostęp do Internetu. Dodatkową wartością projektu jest fakt, że będzie możliwość przekazania polskich doświadczeń związanych z bezpieczeństwem pracy na wsi krajom, które mają dużo mniejsze doświadczenie w tej materii. Kurs przyczyni się do ograniczenia wypadkowości w pracy na wsi a także do podniesienia poziomu wiedzy i wzrostu świadomości wśród rolników i mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie bezpieczeństwa pracy. Kurs będzie dostępny w pierwszym kwartale 2013 roku ale już teraz serdecznie Państwa zapraszamy do udziału. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.lacjum.org

Download Brochure

agrisafety-competence.eu-brochure

Press release

PRESS RELEASE

Competitive farmers who are safe in their workplace

Dozens of farmers from the Western part of Romania have the chance to participate in professional training courses which will help them identify solutions for issues of safety and protection in the workplace.

The Centre for Promoting Lifelong Learning in Timisoara is developing, through european funds and the LLP Transfer of Innovation program, the ” SOCIAL COMPETENCE development at work in the AGRIculture sector. Health at SAFETYat work” number 2011-1-ES1-LEO05-36046.

The training courses were developed by the FUNDAGRO foundation in the Navarra region of Spain, and they talk about safety and health in the workspace for the prevention of risk in agriculture for farmers as well as other people involved in agricultural work.

From the West of the country, 30 or 40 farmers will be selected, who will then take classes in Timis county. According to their needs, next year the study schedule will be appointed, so that in 2013 actual training can begin.

CPIP Timișoara has started promoting this project in the Western area and is trying to identify farmers interested in participating in this project.

Partners in this work include the Council of Agricultural Organizations from Bulgaria, the European Center of Quality from Bulgaria and the Asociation for Personal Development Initiatives “Lacjum” in Krakaw, Poland.

Contact details for more information:
Center for promoting Lifelong Learning – CPIP
www.cpip.ro
e-mail: contact@cpip.ro
tel. +40744197907