Sumar

Cadrul European privind Competenţele Cheie pentru Învăţarea de-a Lungul Vieţii, identifică şi defineşte competenţele-cheie de care cetăţenii nevoie pentru împlinirea lor personală, incluziunea socială, cetăţenia activă şi de angajare. Printre acestea se regăsesc competenţele sociale. Pentru a obţine astfel de competenţe, este esenţial a înţelege codurile de conduită și practică în diferite medii (de exemplu, la locul de muncă). Unul dintre aspectele incluse în aceste coduri de practică este sănătatea şi siguranţa la locul de muncă (de prevenire a riscurilor de muncă) şi angajamentul de respectare a lor de către toți lucrătorii şi toate companiile. În ciuda progreselor realizate cu precedenta Strategie Comunitară privind Sănătatea şi Siguranţa la Locul de Muncă, al partulea studiu european asupra condiţiilor de muncă arată că riscurile profesionale nu sunt reduse în mod uniform şi agricultura este încă deosebit de periculoasă. Strategia Comunitară actuală vizează și provocarea exercitată de noile și tot mai marile fluxuri de imigranţi în Europa, în domeniul sănătăţii şi siguranţei, care continuă să crească în importanţă. În plus, Strategia menţionează că o atenţie specială ar trebui acordată siguranței la locul de muncă cu ocazia formării profesionale a lucrătorilor, pentru a le face conştienţi de riscurile din cadrul companiei. Scopul acestui proiect este de a transfera la nivel European, cursul spaniol de instruire cu privire la prevenirea riscurilor la locul de muncă în agricultură pentru a instrui fermieri, persoane remunerate şi lucrătorii independenţi. Ideea se bazează în acest program complet de transfer, prin adaptarea programului la un sistem de formare mixtă, în alte ţări (Polonia, România şi Bulgaria), caracterizate printr-o cantitate semnificativă de locuri de muncă în agricultură, deficienţele de formare a muncii de prevenire a riscurilor, accidente de mare rata şi volumul mare de imigranţi din aceste naţionalităţi care lucrează în agricultură în Spania.
FUNDAGRO, partenerul din regiunea Navarra, a fost implicat în dezvoltarea unor activități în acest sens (formarea forţei de muncă cu privire la prevenirea riscurilor în agricultură) în ultimii ani, şi este un lider experimentat în a transfera programul de formare în cadrul acestui proiect. Parteneriatul SOCIAL AGRISAFETY-COMPETENCE este format din entităţi implicate în Programului de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii, sectorul de agricultură şi / sau de prevenire a riscurilor muncii: FUNDAGRO (Spania), CPIP (România), CBAO, şi ECQ (Bulgaria), ARID “Lacjum” (Polonia). Acţiunea principală / sarcinile şi rezultatele proiectului sunt grupate în opt pachete de lucru, şi, în final principalul rezultat al acestui proiect va fi un program de formare în sănătate şi securitate la locul de muncă în agricultura europeană. Acest rezultat va avea un impact important în Europa, deoarece agricultura este încă deosebit de periculos şi riscurile profesionale în prezent, nu sunt reduse. Rezultatul proiectului va avea impact direct în cele patru ţări ale partenerilor, la nivelul lucrătorilor în agricultură şi alte tipuri de grupuri-ţintă, cu un interes potenţial ridicat.