wp8 – EXPLOATAREA REZULTATELOR

Start 07/2013-  Sfârșit 09/2013 Lider de pachet de lucru Fundación FUNDAGRO. Pachetul de activități are drept scop: – Definirea de activităţile din planul de exploatare, obiectivele, publicul ţintă şi planificarea diferitelor acţiuni de către fiecare membru al consorțiului de proiect. – Elaborarea planului de exploatare. Executarea de acţiuni planificate. – Promovarea rezultatelor proiectului.