WP 7 – DISEMINAREA REZULTATELOR PROIECTULUI

Pachetul de lucru are drept scop. Dezvoltarea de instrumente de promovare şi diseminare (convenţionale şi TIC) pentru a fi utilizate în activităţile de promovare şi diseminare în toate ţările şi pe toată durata proiectului.