WP 6 – MANAGEMENTUL CALITĂȚII ȘI PLANUL DE EVALUARE

 

 

 

 

Pachetul de lucru are drept scop.

• Efectuarea unei continue urmăriri a progresului proiectului,

• Pentru a asigura calitatea în dezvoltarea proiectului

• Pentru a obţine avizul unor experţi externi (folosind indicatorii de performanţă şi rezultatele) asupra proiectul în ansamblu și în ceea ce priveşte realizarea obiectivelor propuse și atingerea rezultatelor prestabilite.