WP 1 – MANAGEMENT & COORDONARE

Pachetul de lucru are drept obiecive următoarele:
1. Definirea şi punerea în aplicare a metodei de gestionare şi de coordonare pentru a asigura o execuţie corectă a WP pe parcursul proiectului.

2. Punerea în aplicare a direcţiei şi a organismelor de gestionare necesare pentru un control tehnic şi financiar eficient al proiectului (monitorizare a activităţilor în curs de desfăşurare).

3. Îndeplinirea tuturor cerințelor Comisiei Europene (raportarea la timp şi în conformitate cu standardele de calitate convenite) și partenerilor de proiect (asigurarea fluxului de comunicare între parteneri).

4. Rezolvarea orice probleme care pot veni în timpul finalizarea proiectului.