WP 3 – DEZVOLTAEA DE NOI CONȚINUTURI ȘI PROGRAME SPECIAL ADAPTATE PENTRU A RĂSPUNDE NEVOILOR ȘI CARACTERISTICILOR GRUPURILOR ȚINTĂ VIZATE

 

 

 

Obiective:

1. Adaptarea conţinutului programului existente la nevoile identificate în WP2 şi descriere a metodelor de transfer.

2. Adaptarea conţinutului programului la contextul european în conformitate cu noile cerinţe şi cu publicul ţintă din România, Bulgaria şi Polonia, în scopul de a realiza un transfer de succes.

3. Planificarea de conţinutul programului specific pentru fiecare ţară.