Activitati

CONTRIBUTIA PROIECTULUI LA ANALIZA NEVOILOR SPANIA: program de blended learning disponibil în diferite limbi, deci cu posibilitatea de a instrui un număr semnificativ de migranţi (non-vorbitori de spaniolă), care lucrează în sectorul agricol din Spania. Program de prevenire a riscurilor de muncă, cu conţinut specifice (module) privind • instabilitatea în manipulare a stivelor de baloturi de paie suprapuse • siguranţă în ceea ce priveşte vehiculele agricole ROMÂNIA: programul combinat de învăţare disponibil în limba română pentru a ajuta persoanele angajate în acest sector. Micșorarea decalajelor dintre sectoarele agricole din România şi a ale UE în ceea ce priveşte programul de formare în sigurnața la locul de muncă. BULGARIA: programul combinat de învăţare disponibil în limba bulgară pentru a ajuta persoanele care lucrează în agricultură să îndeplinească cerinţele de sănătate şi securitate la locul de muncă. Îmbunătățirea ofertei de formare profesională în domeniu. POLONIA: Blended learning disponibil în limba poloneză pentru a ajuta muncitorii la sporirea siguranţei în agricultură.

CONEXIUNEA CU PRIORITĂŢILE EUROPENE ALE LINIEI DE FINANȚARE LEONARDO DA VINCI – TRANSFER DE INOVAȚIE Cadrul european privind competenţele cheie pentru învăţarea de-a lungul vieţii identifică şi defineşte competenţele-cheie de care cetăţenii au nevoie pentru împlinirea lor personală, incluziunea socială, cetăţenia activă şi de angajare. Unele dintre ele sunt competenţe sociale, care să acopere toate formele de comportament destinate să stimuleze persoanele în a participa într-un mod eficient şi constructiv la viaţa socială şi de muncă. Pentru a obţine competenţe legate, este esenţial a înţelege codurile de conduită şi de comportament general acceptate în diferite medii (de exemplu, la locul de muncă). Unul dintre aspectele incluse în aceste coduri de practică este sănătatea şi siguranţa la locul de muncă (de prevenire a riscurilor de muncă) şi angajamentul de împlinire a tuturor acestor coduri de către lucrători şi companii.